Aitame muuta oma klientide elu ilusamaks.

Pakume haljastuse ja heakorraga seotud teenuseid nii ettevõtetele, omavalitsustele kui ka eraisikutele üle Eesti.

Ettevõttest

Erakapitalil põhinev OÜ Kesklinna Pargid asub Tallinnas, aga töid teostame üle Eesti. Meie pikaajaline kogemus ja hinnatud spetsialistid aitavad täita tellija soovid haljastuse rajamisel ja edasisel hooldamisel.

Kesklinna Parkide OÜ ajalugu ulatub õiglusjärglasena aastasse 1924, mil Tallinna Linna Heakorratrust alustas Nunne tänaval oma tegevust. Läbi aegade tegeles organisatsioon nii haljastamise, tänavavalgustuse, karjääride majandamise kui ka palju muuga.

Tänapäeval teeme kõiki haljastuse planeerimise, rajamise ja hooldamisega seotud töid. Lisaks eraklientidele pakutavatele teenustele on meie hoole all ka paljude avalike linnaalade haljastuse ning inventari hooldamine, puude-põõsaste lõikus parkides ja randade heakord.

Ettevõtte juhtimissüsteem vastab kvaliteedijuhtimis-süsteemi standardile ISO 9001:2015 ning keskkonna-juhtimissüsteemi standardile ISO 14001:2015. Sellega tagame tegevuste järjekindluse, klientide rahulolu ja keskkonna-alase jätkusuutlikkuse.


MEIE KVALITEEDI- JA KESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED ON JÄRGMISED:

  • Kaitseme keskkonda, kasutame ressursse ratsionaalselt ja väldime saastamist;
  • Tagame oma klientidele teenuse osutamise lepingukohaselt ja keskkonnanõudeid arvestaval viisil;
  • Hoolime oma töötajatest, toetame töötajate oskuste ja teadmiste arendamist;
  • Kasutame teenuse osutamiseks koostööpartnereid, kes aktsepteerivad meie juhtpõhimõtteid ning kelle tooted ja teenused vastavad nõuetele;
  • Rakendame sobivaid töömeetodeid ja asjakohast tehnikat vähendamaks negatiivseid keskkonnamõjusid;
  • Analüüsime klientide ja teiste huvipoolte tagasisidet saamaks infot veelgi parema teenuse osutamiseks;
  • Järgime õigusakte ja teisi kohaldatavaid nõudeid;
  • Parendame järjepidevalt juhtimissüsteemi ja teenuste kvaliteeti, pidades silmas ka keskkonnalase tulemuslikkuse suurendamist.

Ettevõttest

Õigusjärglasena läbi aegade püsinud Kesklinna Parkide OÜ ajalugu ulatub aastasse 1924, mil Tallinna Linna Heakorratrust alustas oma tegevust asukohaga Nunne 2.

Läbi aegade on “Kesklinna Pargid” nimetuse alla koondunud linna haljasalade haljastamine ja majandamine, teede- ja kanalisatsiooni-, tänavavalgustuse-, ehituse-, ja remondivalitsus, arhitektuurijaoskond. Tööde hulka on kuulunud linna metsade, liivakarjääride, kalmistute, aiandite, puukoolide, supelrandade jne. majandamine.

Tänapäeval tehtavate tööde hulka kuuluvad avalike haljasalade ning pargiinventari hooldamine, puude ja põõsaste hooldus, uute haljasalade rajamine, randade hooldamine jms.

Meie pikaajaline töökogemus ja hinnatud spetsialistid suudavad realiseerida tellija soovid haljastuse rajamisel ja edasisel hooldamisel.

Meie juhtimissüsteem vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO 9001:2015 ning keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001:2015.

Mida pakume

Vajad haljastustöödes abi? Palun vaata galeriist seni tehtud töid, tutvu meie teenuste valikuga ja võta julgesti ühendust!